O VÍNĚ

„Ve víně je pravda, ale nikdo neví, ve které lahvi konkrétně...“

VÍNA PODLE OBSAHU CUKRU

Suché víno

nejvýše 4g zbytkového cukru / litr

Polosuché víno

4,1 - 12 g zbytkového cukru / litr

Polosladké víno

12,1 - 45 g zbytkového cukru / litr

Sladké víno

minimální obsah 45 g zbytkového cukru / litr

VÍNA PODLE PŘÍVLASTKU

Stolní víno:

Stolní víno se vyrábí z hroznů sklizených na území České republiky, které dosáhly nejméně 11 stupňů cukernatosti, nebo rmutu, moštu či vína získaných z hroznů odrůd moštových a odrůd registrovaných jako stolní - i z dovozu.

Stolní víno nesmí být označováno názvem odrůdy ani názvem vinařské oblasti.

Jakostní víno:

Vyrábí se z hroznů moštových odrůd sklizených ve vinařských oblastech ČR, které dosáhly nejméně 15 stupňů cukernatosti, nebo ze rmutu případně moštu z těchto hroznů. Je vyráběno ve dvou druzích. Jakostní víno bývá kromě základních údajů označeno názvem vinařské oblasti, ve které byly sklizeny hrozny pro jeho výrobu, a názvem odrůdy, ze které bylo vyrobeno.

Odrůdové jakostní víno musí obsahovat nejméně 85 % vína vyrobeného z odrůdy uvedené na obalu.
Známkové jakostní víno smí být vyráběno smísením odrůdových jakostních vín.

Víno s přívlastkem:

Vyrábí se z hroznů, nebo moštu jedné moštové odrůdy révy vinné stanovené pro vinařskou oblast prováděcím právním předpisem, sklizených ve viničních tratích. Víno s přívlastkem musí obsahovat nejméně 85 % vína vyrobeného z odrůdy uvedené na obalu. Víno s přívlastkem bývá navíc označováno názvem přívlastku, názvem vinařské oblasti a vinařské obce a rokem sklizně hroznů.

 • Kabinet: vyrábí se z hroznů, které dosáhly nejméně 19 stupňů přírodní cukernatosti.
 • Pozdní sběr: vyrábí se z hroznů, které dosáhly nejméně 21 stupňů přírodní cukernatosti.
 • Výběr z hroznů: vyrábí se z hroznů, které dosáhly nejméně 24 stupňů přírodní cukernatosti.
 • Výběr z bobulí: vyrábí se z vybraných bobulí, které dosáhly nejméně 27 stupňů přírodní cukernatosti.
 • Výběr z cibéb: vyrábí se z vybraných bobulí, které dosáhly nejméně 31 stupňů přírodní cukernatosti.
 • Ledové víno: vyrábí se z hroznů, které byly sklizeny při teplotách minus 7 °C a nižších, v průběhu sklizně a zpracování zůstaly zmrazeny a získaný mošt vykazoval nejméně 27 stupňů přírodní cukernatosti.
 • Slámové víno: vyrábí se z hroznů, které byly před zpracováním skladovány na slámě či rákosu nebo byly zavěšeny ve větraném prostoru po dobu alespoň 3 měsíců a získaný mošt vykazoval nejméně 27 stupňů přírodní cukernatosti.
 • Botrytický výběr: vyrábí se z hroznů napadených ušlechtilou plísní šedou.
 • Barrique: víno zraje v dubových sudech a částečně přejímá jejich vůni
 • Sur lie: víno leží v nádobách na jemných kvasnicích, které jsou míchány.

DRUHY VÍN

Bílé víno:

Vyrobeno z bílých, růžových, červených, nebo modrých hroznů révy vinné. Při jeho výrobě se rmut (narušené slupky hroznů) ihned lisují a získává se čistý mošt ke kvašení. Pevné zbytky po lisování se nazývají matoliny .

Růžové víno:

Vyrobeno z modrých hroznů bez nakvášení, u stolních vín šumivých a perlivých vín i ze směsi bílého a červeného vína.

Červené víno:

Vyrobené pouze z modrých hroznů (protože červené barvivo se nachází pouze v těchto odrůdách), a to nakvášením nebo jejich tepelným zpracováním. Při jeho výrobě se rmut nechá několik dní kvasit. Slupky tak zůstávají v kontaktu s kvasící šťávou. Kvašení probíhá delší dobu a za vyšší teploty než u bílého vína. V červeném vínu jsou tak ve vyšší míře třísloviny.

Perlivé víno:

Vyrábí se ze stolních nebo jakostních vín sycením oxidem uhličitým, musí vykazovat nejméně 9 % objemových celkového obsahu alkoholu a nejméně 7 % objemových skutečného obsahu alkoholu. Ve srovnání se šumivými víny je perlivost těchto vín menší.

Šumivé víno:

Jedná se o druh vína, ve kterém je rozpuštěn oxid uhličitý, vznikající při kvašení, kdy se cukr mění na alkohol a oxid uhličitý. Při výrobě ostatních vín oxid uhličitý volně uniká, při výrobě šumivých vín je tomu zabráněno tím, že víno při druhotném kvašení kvasí v uzavřené láhvi.TICHÁ VÍNA

Tiché víno je víno, které nešumí. Není tedy ani perlivé ani šumivé. Neobsahuje významné množství oxidu uhličitého. Termín tiché víno se používá většinou jako celní "terminus technicus", dále pro potřeby soutěží a výstav vín.

Tiché víno jako reklamní předmět

U tichého vína je nulová spotřební daň. Náklady na pořízení tichého vína lze uplatnit při odečtu z daňového základu za předpokladu, že firma nebo podnikající fyzická osoba nakupuje dárkové balení vína s potiskem loga firmy s maximální cenou u jednoho balení do 500,- Kč.

Od listopadu roku 2005 lze dle novely zákona o daních z příjmu nakoupit víno v ceně do 500 Kč jako propagační a reklamní předmět a zahrnout jej tak do nákladů firmy.

Dále je možno od 1. ledna roku 2006 u takto zakoupeného vína odpočítat DPH.

Podmínky, které jsou při nákupu vína jako propagačního a reklamního předmětu nutné splnit:

 • musí se jednat o tiché víno( tj. sekty a perlivá vína jsou z tohoto vyloučena),
 • cena jednoho vína bez daně nesmí přesáhnout 500 Kč
 • víno je třeba označit logem firmy

Legislativa:

§ 25 odst. 1 písm. t zákona o daních z příjmů
(1) Za výdaje (náklady) vynaložené k dosažení, zajištění a udržení příjmů pro daňové účely nelze uznat zejména:
t) výdaje na reprezentaci, kterými jsou zejména výdaje na pohoštění, občerstvení a dary. Za dar se nepovažuje reklamní nebo propagační předmět, který je opatřen obchodní firmou nebo ochrannou známkou poskytovatele tohoto předmětu nebo názvem propagovaného zboží nebo služby, jehož hodnota bez daně z přidané hodnoty nepřesahuje 500 Kč a který není s výjimkou tichého vína předmětem spotřební daně. 

Vytvořte si webové stránky zdarma!